Bahar Enerji Danışmanlığı

Vizyonumuz, enerji sektöründe doğal kaynakların yerinde kullanılarak yaşam kalitesinin arttırılmasıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve aynı vizyonun gelecek nesillere aktarılmasıdır.

  1. Temiz enerji üretimine katkıda bulunmak
  2. Enerjinin verimli kullanımını teşvik etmek
  3. Sınırlı doğal kaynakların önemine dikkat çekmek
  4. Görev bilinci dahilinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

Bahar Enerji Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı, Türkiye güneş enerjisi sektöründe, temiz enerji üretim teknolojilerinden biri olan fotovoltaik sistem çözümlerinde önde gelen bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

  1. Güven
  2. Mükemmelliyet
  3. Kabiliyet
  4. Tutku
  5. Sosyal Sorumluluk